ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป. กำแพงเพชร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน สพป. อุทัยธานี เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) สพป. แพร่ เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย สพป. ลำพูน เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" สพป. พิจิตร เขต 2 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดท่าโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สพป. เชียงราย เขต 4 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 61 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านไม้สลี สพป. ลำพูน เขต 2 61 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 61 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน