ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า สพป. ลำปาง เขต 3 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดน้ำดิบ สพป. ลำพูน เขต 1 84 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 2 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านป่าแก่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 78 เงิน 20  
25 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. พะเยา เขต 1 78 เงิน 20  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) สพป. ลำปาง เขต 2 76 เงิน 26  
30 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 26  
31 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 26  
32 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 26  
33 โรงเรียนบ้านนากู่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 33  
36 โรงเรียนวัดวังหลวง สพป. ลำพูน เขต 2 75 เงิน 33  
37 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 33  
38 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 38  
42 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 74 เงิน 38  
43 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 43  
44 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน