ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 97.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สพป. เชียงราย เขต 4 95.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 90.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกอก สพป. น่าน เขต 2 88.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 86.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. ลำพูน เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 82.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. สุโขทัย เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.30 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.66 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77.30 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 76.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ สพป. พะเยา เขต 1 75.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 73.30 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 69 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป. พะเยา เขต 2 68.66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 68.30 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 67.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. แพร่ เขต 2 66.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66.30 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป. พิจิตร เขต 2 65.66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65.30 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน