ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 7  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 7  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต 1 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 13  
16 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 13  
17 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 20  
23 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป. พะเยา เขต 2 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป. ลำพูน เขต 1 76 เงิน 24  
28 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 24  
29 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. พิษณุโลก เขต 2 76 เงิน 24  
30 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 24  
31 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 24  
32 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 24  
33 โรงเรียนบ้านคลองดู่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 33  
37 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน 33  
38 โรงเรียนบ้านเมืองแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74 เงิน 33  
39 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ลำพูน เขต 2 74 เงิน 33  
40 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 74 เงิน 33  
41 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 33  
42 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 69 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 69 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 69 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน