ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกอก สพป. น่าน เขต 2 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำขุม สพป. สุโขทัย เขต 2 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านปางแปก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง 11  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84 ทอง 11  
18 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 11  
19 โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 11  
20 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 11  
21 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านคอดยาง สพป. อุทัยธานี เขต 1 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ลำพูน เขต 2 81 ทอง 26  
32 โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 32  
35 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 32  
36 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. ลำพูน เขต 1 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 72 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน