ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 233
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาพราน สพป. พิษณุโลก เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ สพป. น่าน เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ สพป. สุโขทัย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกรับพวง สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองกลับ สพป. สุโขทัย เขต 2 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 64 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองสูน สพป. ลำพูน เขต 2 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 62 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
29 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน