ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 234
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำภาศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนนายางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดกกแรต สพป. สุโขทัย เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน