ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 236
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สพป. ตาก เขต 2 94.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ลำปาง เขต 2 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ สพป. ลำพูน เขต 1 92.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก สพป. อุทัยธานี เขต 2 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันติภาพ สพป. น่าน เขต 1 91.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 90.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ สพป. สุโขทัย เขต 2 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาพราน สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) สพป. สุโขทัย เขต 1 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านกลอเซโล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านดอกแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สพป. เชียงราย เขต 4 - -  
39 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน