ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 237
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป. สุโขทัย เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 95.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต 2 94.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 93.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 92.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 90.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1 88.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านชำสอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  
33 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 - -  
34 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 - -  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน