ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยลำไย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สุโขทัย เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกอก สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกลอเซโล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. แพร่ เขต 2 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านยางลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเด่น สพป. ลำปาง เขต 2 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยวงษ์" สพป. กำแพงเพชร เขต 2 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 1 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดวังกระชัน สพป. พิจิตร เขต 2 58 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านลานเต็ง สพป. ตาก เขต 1 57 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 55 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 54 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 53 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 52 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 51 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าสัก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -  
36 โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน