ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกาดถี สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย สพป. สุโขทัย เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดทองหลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดบ้านคลอง สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 10  
14 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 10  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านไม้กะพง สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. แพร่ เขต 2 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านฮวก สพป. พะเยา เขต 2 74 เงิน 28  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 72 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72 เงิน 31  
35 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72 เงิน 31  
36 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 สพป. ลำปาง เขต 1 71 เงิน 36  
38 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 63 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 63 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 62 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน