ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 240
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 59 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 57 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 56 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 55 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 54 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน