ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่องฟอง สพป. แพร่ เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบนนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองไพร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. พะเยา เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 23  
28 โรงเรียนขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 66 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 66 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สพป. สุโขทัย เขต 1 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 64 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 63 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 63 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป. ตาก เขต 1 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านวังขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 62 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 62 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนบ้านเเม่เมย สพป. ลำพูน เขต 1 62 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนบ้านแม่สง สพป. ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง 38  
44 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 62 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน