ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สพป. สุโขทัย เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. พิษณุโลก เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 21  
25 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2 65 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 65 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 65 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 25  
32 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 63 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 63 ทองแดง 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน