ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 249
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.34 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 68.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 67.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 67.67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านแม่ปิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน