ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป. สุโขทัย เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สพป. พิษณุโลก เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป. พะเยา เขต 2 76 เงิน 16  
20 โรงเรียนวัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 65 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 46 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน