ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางอ้า สพป. ลำปาง เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน