ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 68 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน