ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเหียง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป. ลำปาง เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโสมง สพป. ตาก เขต 1 94.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดวังยาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. ลำปาง เขต 2 92.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม สพป. พิษณุโลก เขต 1 92.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 91.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. พะเยา เขต 2 91.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขุนสรวย สพป. เชียงราย เขต 2 90.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. พิษณุโลก เขต 2 90.80 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุทัยธานี เขต 2 90.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 90.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. พะเยา เขต 1 90.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 89.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 89.80 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง สพป. ลำพูน เขต 2 89.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 89.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.40 ทอง 26  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 89 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88.80 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 88.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง สพป. ลำพูน เขต 1 88.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า สพป. น่าน เขต 2 87.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านป่าแซง สพป. พิจิตร เขต 1 87.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม สพป. ลำปาง เขต 3 86.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด สพป. แพร่ เขต 2 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านแม่หาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโป่งแค สพป. สุโขทัย เขต 1 74.80 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน