ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนหวัวเฉียว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป. สุโขทัย เขต 1 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 65 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย สพป. ลำพูน เขต 1 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 64 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 64 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 64 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 63 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนวัดอุเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน