ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านชุมม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 84 ทอง 10  
14 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดน้ำดิบ สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 15  
19 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 15  
20 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 15  
21 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 15  
22 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 25  
29 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76 เงิน 25  
30 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน สพป. ลำปาง เขต 2 76 เงิน 25  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 74 เงิน 31  
35 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 74 เงิน 31  
36 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 31  
37 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 62 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน