ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 86 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 86 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง 4  
13 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 4  
14 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4  
15 โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป. สุโขทัย เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง 15  
20 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง 15  
21 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84 ทอง 15  
22 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84 ทอง 15  
23 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 23  
27 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 82 ทอง 23  
28 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 28  
30 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 28  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 31  
35 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 31  
36 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 31  
37 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 77 เงิน 31  
38 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 31  
39 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 77 เงิน 31  
40 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 31  
41 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 31  
42 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน 31  
43 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 31  
44 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน