ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนปวีณาวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน สพป. อุทัยธานี เขต 2 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 24  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 24  
29 โรงเรียนวัดน้ำดิบ สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 24  
30 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 24  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านนายม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 31  
34 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 31  
35 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 31  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 74 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 36  
40 โรงเรียนประชาบำรุง สพป. พะเยา เขต 1 74 เงิน 36  
41 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 36  
42 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 36  
43 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 36  
44 โรงเรียนเทพนารี สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน