ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 93 ทอง 8  
11 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 93 ทอง 8  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านชุมม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 92 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านกระแล สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหลุก สพป. ลำปาง เขต 2 91 ทอง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 91 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 90 ทอง 20  
23 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 20  
24 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหางดง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง 25  
27 โรงเรียนสว่างวิทยา สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง 25  
28 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 25  
29 โรงเรียนสิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 88 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88 ทอง 30  
33 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 88 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านผาเยอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 87 ทอง 34  
36 โรงเรียนเทพนารี สพป. แพร่ เขต 2 87 ทอง 34  
37 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87 ทอง 34  
38 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 41  
44 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน