ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 90.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 10  
14 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 89.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 89.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 89.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง 17  
21 โรงเรียนวังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 88.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 3 87.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 87.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.80 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 87.60 ทอง 29  
33 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 85.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 85.60 ทอง 36  
38 โรงเรียนตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน