ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม สพป. แพร่ เขต 2 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 71 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 71 เงิน 38  
40 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวอแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สพป. อุทัยธานี เขต 1 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน