ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 274
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 92.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 86.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 86.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด สพป. อุทัยธานี เขต 2 86.30 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 81.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76.70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 76.30 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน