ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดง สพป. ลำพูน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. ตาก เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับอีลุม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. สุโขทัย เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย "พิพัฒน์โสภณวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านลังกา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 24  
28 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 24  
29 โรงเรียนบ้านสา สพป. พะเยา เขต 2 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. พะเยา เขต 1 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 1 72 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านนาพง สพป. สุโขทัย เขต 2 70 เงิน 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน