ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขมวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านจอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาเกาะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 65.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำปุก สพป. พะเยา เขต 2 65.67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา สพป. พะเยา เขต 1 65.67 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านเด่น สพป. ลำปาง เขต 2 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป. เชียงราย เขต 4 62.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ สพป. สุโขทัย เขต 2 61.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 1 61.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 58.67 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 55.67 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 55 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สพป. สุโขทัย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน