ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชตวัน สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านข่อยสูง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน สพป. ลำพูน เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าโทก สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม สพป. แพร่ เขต 2 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) สพป. พะเยา เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนธรรม สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโค้งงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง สพป. ตาก เขต 1 67 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 1 66 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. สุโขทัย เขต 2 66 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 66 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนบ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 25  
32 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. พะเยา เขต 2 66 ทองแดง 25  
33 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านลานตาบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 65 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนวัดหนองสมณะ สพป. ลำพูน เขต 1 65 ทองแดง 33  
39 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 64 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านสะเดียง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 62 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน