ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 85.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป. สุโขทัย เขต 2 84.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน,โรงเรียนบ้านนาสา สพป. น่าน เขต 1 84.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 82.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 76.30 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. พิษณุโลก เขต 2 74.30 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดสันป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71.30 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดหนองมะคัง สพป. พิษณุโลก เขต 3 70.70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเวียงลอ สพป. พะเยา เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 69.70 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. พะเยา เขต 1 68.70 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 68.70 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน