ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 81.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 69.33 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 63.67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 58.67 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านชำสอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 54.67 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป. พิจิตร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน