ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สุโขทัย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. แพร่ เขต 2 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 71 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 65 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 64 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 62 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 62 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 61 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน