ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสบคำ สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. ลำพูน เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ สพป. อุทัยธานี เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 59 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 57 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 56 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 1 55 เข้าร่วม 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน