ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป. สุโขทัย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สพป. สุโขทัย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 23  
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77 เงิน 23  
27 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต 1 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว สพป. แพร่ เขต 2 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 62 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 61 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน