ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. ลำปาง เขต 2 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 83.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 82.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุทิศศึกษา* สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ สพป. ลำพูน เขต 1 81.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 81.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สพป. ลำปาง เขต 3 81.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหางดง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 76.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 76.20 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 75.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75.60 เงิน 20  
22 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 75.60 เงิน 20  
23 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 75.60 เงิน 20  
24 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.60 เงิน 20  
25 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 75.60 เงิน 20  
26 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.20 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 75.20 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านแม่จวาง สพป. ตาก เขต 2 74.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนพินิจวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 71.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 66.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านลานคา สพป. อุทัยธานี เขต 2 65.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. เชียงราย เขต 2 65.80 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 65.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 65.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดพันชาลี สพป. พิษณุโลก เขต 2 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. น่าน เขต 1 62.80 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 61.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 61.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 60.80 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน