ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านรวมใจ สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป. พะเยา เขต 1 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 72 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป. กำแพงเพชร เขต 2 69 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 64 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน