ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. ลำปาง เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป. สุโขทัย เขต 1 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านผาสำราญ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านวังดิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านชุมม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป. พิษณุโลก เขต 2 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด สพป. ลำพูน เขต 1 72 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดบางเคียน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. ลำพูน เขต 2 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 37  
39 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 71 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 40  
42 โรงเรียนวัดห้วงกระได สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 40  
43 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. สุโขทัย เขต 2 69 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านตีนตก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน