ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอุเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลานคา สพป. อุทัยธานี เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสันทราย สพป. ลำพูน เขต 1 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี สพป. พะเยา เขต 1 72 เงิน 28  
32 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สพป. ลำปาง เขต 3 72 เงิน 28  
33 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา สพป. อุทัยธานี เขต 1 72 เงิน 28  
34 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 28  
35 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72 เงิน 28  
36 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพป. สุโขทัย เขต 2 72 เงิน 28  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. ลำพูน เขต 2 71 เงิน 37  
40 โรงเรียนพินิจวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 71 เงิน 37  
41 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 71 เงิน 37  
42 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 71 เงิน 37  
43 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 37  
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน