ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม สพป. แพร่ เขต 2 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 91 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 15  
19 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 89 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 24  
26 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 24  
27 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดหนองซิว สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 74 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 74 เงิน 40  
43 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 40  
44 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน