ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สพป. ลำปาง เขต 1 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สุโขทัย เขต 2 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยหอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 78 เงิน 21  
24 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 25  
29 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 25  
30 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 76 เงิน 25  
31 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 31  
35 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 31  
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 75 เงิน 31  
37 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 73 เงิน 37  
40 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73 เงิน 37  
41 โรงเรียนวัดเจริญผล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 37  
42 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดท่าไม้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 42  
44 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน