ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 91.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สพป. สุโขทัย เขต 1 91.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 91.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 91.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 89.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 88.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.80 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 86.80 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สพป. ลำปาง เขต 1 86.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 86.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.20 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สุโขทัย เขต 2 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 84.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 84.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 77.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) สพป. เชียงราย เขต 4 77.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77.40 เงิน 35  
37 โรงเรียนวัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 77.40 เงิน 35  
38 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77.40 เงิน 35  
39 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 77.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 76.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. พะเยา เขต 1 76.60 เงิน 41  
43 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.20 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน