ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบัวสลีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวังดิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 78 เงิน 15  
20 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 15  
21 โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สพป. สุโขทัย เขต 2 75 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 75 เงิน 21  
26 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 21  
27 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 75 เงิน 21  
28 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 21  
29 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 21  
30 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 21  
31 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 21  
32 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 21  
33 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 21  
34 โรงเรียนตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 69 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 69 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 69 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน