ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพป. สุโขทัย เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเขาทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ สพป. พิจิตร เขต 1 84.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 84.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 78.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง สพป. ลำปาง เขต 2 74.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าชะอม สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.67 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 63.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 62.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดสันต้นธง สพป. ลำพูน เขต 1 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 55.67 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านป่ารวก สพป. เชียงราย เขต 4 55.33 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านสันกอง สพป. เชียงราย เขต 3 55 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 55 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 54.67 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนปิยมาตย์ สพป. พะเยา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน