ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 315
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. พิจิตร เขต 1 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 64.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 62.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 60.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 58 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 50 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน