ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป้วยมิ้ง สพป. สุโขทัย เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนเขาทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป. ลำปาง เขต 2 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 62 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 62 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป. แพร่ เขต 2 60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านป่ารวก สพป. เชียงราย เขต 4 60 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 60 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 60 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน