ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 317
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม สพป. ตาก เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 64 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน