ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 91 ทอง 4  
8 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง 4  
9 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 9  
13 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง 9  
14 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนสิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สพป. ลำพูน เขต 1 67 ทองแดง 32  
38 โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านปาง สพป. ลำพูน เขต 2 66 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 38  
44 โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน