ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 324
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม สพป. ตาก เขต 1 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 83.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 81.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ สพป. ตาก เขต 2 74.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 70.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 64.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 63.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน