ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 326
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี เขต 1 78.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 78.30 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73.30 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 70.60 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน